Εργασθείτε σε εμάς

Απαραίτητα προσόντα

  • Λευκό ποινικό μητρώο
  • Ικανότητα εργάσιας υπό πίεση
  • Γνώση- Χρήση Αγγλικών (προαιρετικό)
  • Επικοινωνιακές ικανότητες
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες)

Θα ληφθούν υπόψη (εάν υπάρχουν):

  • Εύελικτο ωράριο
  • Πείρα στον τομέα φύλαξης
  • Απολυτήριο Λυκείου/Πτυχίο
  • Δίπλωμα Πρώτων Βοηθειών

   Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμπληρώσετε την φόρμα ενδιαφέροντος κάνετε κλικ

ΕΔΩ