Your security is our commitment

Βρείτε παρακάτω μια λίστα με τις υπηρεσίες μας:

 

                                        

” Your Security Is Our Commitment “
 • Γραφεία
 • Χώροι παραγωγής / αποθήκευσης
 • Καταστήµατα
 • Εµπορικά κέντρα
 • Νοσοκοµεία
 • Εργοτάξια
 • Κατοικίες
 • Ξενοδοχεία
 • Τηλεοπτικοί / ραδιοφωνικοί σταθµοί
 • Εφηµερίδες
 • Ιδιωτικά σχολεία και άλλα…

Όλες οι φυλάξεις των χώρων σχεδιάζονται και προσαρμόζονται σε κάθε περίπτωση με βάση τις ξεχωριστές ανάγκες που προκύπτουν και ανάλογα πάντοτε με τους δύο σημαντικότερους παράγοντες, το “χώρο” και τις “ιδιαίτερες συνθήκες”.

Εμπιστευτείτε την πολυετή εμπειρία και τις ικανότητές μας για αποτροπή περιστατικών βίας και βανδαλισµών, καταπατήσεων
ιδιωτικού χώρου, καθώς και αποτροπής οποιασδήποτε πρόσβασης και παράβασης των υπό φύλαξη περιοχών και εγκαταστάσεων.

                                
 
 • Αθλητικές εκδηλώσεις
 • Συναυλίες / φεστιβάλ
 • ∆ηµοτικές εκδηλώσεις
 • Τηλεοπτικά γυρίσµατα / διαφηµιστικά
 • Συνέδρια / σεµινάρια
 • Εκθεσιακά κέντρα / εκθέσεις
 • Studios
 • Ιδιωτικές συγκεντρώσεις
 • Parties

και άλλα…

Κάθε εκδήλωση που υπάγεται στις πιο πάνω κατηγορίες σχεδιάζεται και αντιμετωπίζεται σαν εκδήλωση ιδιαίτερων απαιτήσεων.

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό της κάθε αποστολής φύλαξης και τον προσαρμόζουμε στις ιδιαιτερότητες της εκάστοτε εκδηλώσεις με τρόπο που να ταιριάζει στο ύφος και τους εμπλεκόμενους φορείς της. Έτσι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους σκοπούς της κάθε εκδήλωσης, επιλέγουμε το προσωπικό που θα αναλάβει την ασφάλεια και αναλαμβάνουμε από τον αρχικό έλεγχο εισόδου και πρόσβασης στον χώρο
µέχρι τη διαρκή επιτήρηση αυτού. Συγχρόνως, επιβλέπουμε και φροντίζουμε για , την εφαρµογή και τήρηση των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, όπως αυτά καθορίζονται στα σχέδια ασφαλείας και με βάση πάντοτε τις δικές σας απαιτήσεις.

Παράλληλα, ανά πάσα στιγμή είμαστε σε θέση να γνωρίζουµε τον αριθµό των ατόµων που βρίσκονται στον υπό φύλαξη χώρο,
τις εξόδους διαφυγής, τα µέτρα πυρόσβεσης και διαδραματίζουμε ρόλο καθοδηγητών και αρωγών σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

                                                                                       

 • Επιχειρηματικές αποστολές
 • Χρηματαποστολές – διαλογή χρημάτων
 • Επιχειρηματίες
 • Προσωποφυλάξεις (V.I.P.)
 • ∆ημοσιογράφοι
 • Αθλητές
 • Άτοµα υψηλού κινδύνου και άλλα…

Αποστολή μας η άμεση ανταπόκριση και απόλυτη προσήλωση στις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας που συμφωνούνται με τον πελάτη μας, παρέχοντας διαβαθμισμένες επιχειρήσεις ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας, για συνοδεία ή φρούρηση.

Για τις φυλάξεις αυξημένων απαιτήσεων η εταιρεία  διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας, που με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα μπορεί να παρέχει ασφαλή μετακίνηση του φυλασσόμενου καθώς και ατόμων του στενού περιβάλλοντός του.

Κάθε φύλαξη αυξημένων απαιτήσεων προσαρμόζεται µε γνώμονα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του πελάτη μας, ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας. Σε περίπτωση που ζητηθεί,  είμαστε σε θέση να παρέχουμε επί 24ωρου βάσεως προσωπικό ασφαλεία.

                                                                  

Αναλαμβάνουμε τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των παρευρισκομένων  σε κάθε τύπου εκδηλώσεων.

Στα πλαίσια αυτά, φροντίζουμε για:

 • τη δημιουργία σχεδίου εκκένωσης χώρων και πλάνων δράσης
 • την τοποθέτηση πυροσβεστικών µέσων
 • τη σήμανση εισόδων και εξόδων
 • τον έλεγχο της ομαλής εισόδου στους χώρους της εκδήλωσης
 • τη διακριτική και ταυτόχρονα αποτελεσματική δύναµη ατόµων στα “τρωτά” σηµεία του χώρου

                                                                                                        

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της επιχειρησιακής επάρκειας περιλαµβάνονται:

 • Η µελέτη, ο σχεδιασµός και η εκπόνηση σχεδίων ασφαλείας κορυφαίων προδιαγραφών, σε συνεργασία µετοπικούς και διεθνείς ειδικούς
 • Συστήµατα ελέγχου διακίνησης
 • Κλειστά και περιµετρικά κυκλώµατα προστασίας
 • Ασύρµατοι µεγάλων αποστάσεων και ευκρίνειας
 • Ανιχνευτές µετάλλων
 • Μαγνητικές κάρτες
 • Συστήµατα πυρασφάλειας
 • Συστήµατα συναγερµών

                                                                          

Η εταιρεία μας σε συνεργασία με πιστοποιημένους εκπαιδευτές των πιο αξιόλογων σχολών του εξωτερικού ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης φυλάκων αυξημένων απαιτήσεων και ικανοτήτων. Η εκπαίδευση έχει διαμορφωθεί από συνεργάτες με πολυετή και διεθνή πείρα σε θέματα ασφάλειας.