ΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Επιχειρηµατικές αποστολές
 • Επιχειρηµατίες
 • Χρηματαποστολές – διαλογή χρημάτων
 • Προσωποφυλάξεις (V.I.P.)
 • ∆ηµοσιογράφοι
 • Αθλητές
 • Άτοµα υψηλού κινδύνου και άλλα…

Αποστολή μας η άμεση ανταπόκριση και απόλυτη προσήλωση στις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας που συμφωνούνται με τον πελάτη μας, παρέχοντας διαβαθμισμένες επιχειρήσεις ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας, για συνοδεία ή φρούρηση.

Για τις φυλάξεις αυξηµένων απαιτήσεων η εταιρεία  διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας, που με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα μπορεί να παρέχει ασφαλή μετακίνηση του φυλασσόμενου καθώς και ατόμων του στενού περιβάλλοντός του.

Κάθε φύλαξη αυξημένων απαιτήσεων προσαρμόζεται µε γνώµονα τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του πελάτη μας, ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες και μέτρα ασφαλείας. Σε περίπτωση που ζητηθεί,  είμαστε σε θέση να παρέχουμε επί 24ωρου βάσεως προσωπικό ασφαλείας.

Download Our Service Brochures

Το προσπέκτους της εταιρείας μας περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ,

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ

Μάθετε περισσότερα!

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ebe7556ac33