ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΞΕΙΣ

 • Γραφεία
 • Χώροι παραγωγής / αποθήκευσης
 • Καταστήµατα
 • Εµπορικά κέντρα
 • Νοσοκοµεία
 • Εργοτάξια
 • Κατοικίες
 • Ξενοδοχεία
 • Τηλεοπτικοί / ραδιοφωνικοί σταθµοί
 • Εφηµερίδες
 • Ιδιωτικά σχολεία και άλλα…

Όλες οι φυλάξεις των χώρων σχεδιάζονται και προσαρμόζονται σε κάθε περίπτωση με βάση τις ξεχωριστές ανάγκες που προκύπτουν και ανάλογα πάντοτε με τους δύο σημαντικότερους παράγοντες, το “χώρο” και τις “ιδιαίτερες συνθήκες”.

Εμπιστευτείτε την πολυετή εμπειρία και τις ικανότητές μας για αποτροπή περιστατικών βίας και βανδαλισµών, καταπατήσεων
ιδιωτικού χώρου, καθώς και αποτροπής οποιασδήποτε πρόσβασης και παράβασης των υπό φύλαξη περιοχών και εγκαταστάσεων.

15+ ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

ΑΡΤΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Download Our Service Brochures

Το προσπέκτους της εταιρείας μας περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ebe7556ac33