ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αναλαµβάνουµε τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των παρευρισκομένων  σε κάθε τύπου εκδηλώσεων.

Στα πλαίσια αυτά, φροντίζουμε για:

  • Τοποθέτηση πυροσβεστικών µέσων
  • Δηµιουργία σχεδίου εκκένωσης χώρων και πλάνων δράσης
  • Σήµανση εισόδων και εξόδων
  • Διακριτική και ταυτόχρονα αποτελεσματική δύναµη ατόµων στα “τρωτά” σηµεία χώρων
  • Έλεγχος οµαλής εισόδου στους χώρους εκδηλώσεων

Download Our Service Brochures

Το προσπέκτους της εταιρείας μας περιλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

    ebe7556ac33